Romanäs naturreservat

Välkommen att ströva genom lövhagar, över ängsmarker och i naturskogsbevuxna bergsbranter. Romanäs bjuder på upplevelser av både skön natur och kulturhistoria. Romanäs ligger vid sjön Sommen, bara en dryg kilometer norr om Svartåns utlopp. Näsets södra del består av åkrar, öppna betesmarker och lövklädda hagmarker. Nordvästra delen av näset är barrskogsbeklädd. Till reservatet hör öarna Fårön och Kungshatt, dock inte Romanö. Vad som främst präglat natur- och kulturmiljön på Romanäs är dock jordbruket med tillhörande ängs- och hagmarker. Det strandnära odlingslandskapet har sedan länge varit ett populärt strövområde. Inom området finns den nyanlagda Romanöleden, anpassad så att även synskadade och rullstolsburna ska kunna ta sig fram på egen hand ner till en grillplats vid sjöns udde.

Att göra:
 • Naturvärde
 • Friluftsområde
 • Naturreservat
Hitta hit:

Åk Mjölbyvägen norrut från Tranås, ta av åt höger när du ser att det skyltas mot Romanäs. Fortsätt vägen fram tills du ser Romanäs naturreservats informationstavla. Här finns också en parkering.

Kontakta oss

Tranås Direkt

Vill dit
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20190301231013 099ac388 8859 44b0 a2c9 8de3c9c5b9c5
 • 20201029151844 myphoto
Var där
 • 20200707150908 4 r2btn0
Kommentera
 • 20180929082048 4 6najff

  Peppe Kättström

  Halva Romanö ingår i reservatet.

  mer än 2 år
 • Default avatar

  Helena Bülow-Hübe Dion

  Hej! Jag vill bara korrigera en sak. Romanö ingår inte i naturreservatet, den är privatägd. Fårön ingår liksom lilla Kungshatt mellan Romanö och Romanäs udde.

  mer än 4 år