Askö

Här finns bland annat länets mest värdefulla skogsbete, strandängar med orkidéer, en kilometerlång sandstrand och flera sällsynta insekts- och fågelarter. På Askö driver Stockholms Marina Forskningscentrum ett laboratorium för studier av marina ekosystem. Stora delar av Askö är även Natura 2000-område och sedan 2007 även marint naturreservat. Samtidigt är Askö av riksintresse för Försvarsmakten.

Att göra:
  • Naturreservat