Bokö-Askö

Landskapet här bär spår av äldre tiders brukande av jorden med igenvuxna hagmarker, ängar och åkrar, hasselbuskar och gamla vidkroniga sparbanksekar. På våren kan du se orkidén Adam och Eva blomma. Stränderna på ön är på flera ställen bergiga och stupar dramatiskt ner i havet.

De tre reservaten Kråmö, Bokö-Oxnö och Bokö-Askö bildar ett sammanhängande skärgårdsområde sydost om Trosa. Reservaten skiljer sig åt sinsemellan – här finns både gammal odlingsmark, naturskogsliknande områden och en stugby.

Att göra:
  • Naturreservat