Bokö-Oxnö

Den här kuperade och bergiga ön med sina branta stränder har varit i det närmaste orörd under lång tid och skogen som växer här har närmast urskogskaraktär med fantasifullt snedvridna tallar och ett grönt täcke av mossa. Ön är bitvis svårtillgänglig och nås lättast från den östra sidan.

Bokö-Oxnö ingår i det ekologiska nätverket Natura 2000. De tre reservaten Kråmö, Bokö-Oxnö och Bokö-Askö bildar ett sammanhängande skärgårdsområde sydost om Trosa. Reservaten skiljer sig åt sinsemellan – här finns både gammal odlingsmark, naturskogsliknande områden och en stugby.

Att göra:
  • Naturreservat