Area main naturalvalue@2x Borgmästarholmen

Det är inte ofta som så fin och artrik natur är lika lättillgänglig som här i Borgmästarholmens ädellövskog. Gamla knotiga, håliga ekar, block och bergytor draperade med mossa, sällsynta svampar, prunkande vårflora och ett väldigt rikt fågelliv – alltihop vackert beläget invid havet inom några minuters promenad från Trosa centrum. Området ingår i det europeiska nätverket för skyddsvärd natur - Natura 2000. För att bevara och utveckla de höga naturvärdena går betesdjur på Borgmästarholmen. På den södra udden finns en äldre badplats som kommunen restaurerar under 2018.

Att göra:
  • Area main naturalvalue@2x Naturvärde
  • Area main nature@2x Friluftsområde
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering