Area main naturalvalue@2x Borsö

Borsö Natura 2000-område. Den smala grusvägen ut till Borsö sträcker sig tvärs över en betad strandäng. Alldeles där den börjar stryker Sörmlandsleden förbi. Ute på ön följer man vägen mot höger, och efter bara några meter går en spång till vänster in i området. Man får kroka av och på elstängslet för att komma in. Hela Borsö betas och det av viga kossor, för det är högt på sina ställen, 25 meter som mest. Alldeles i början av stigen träffar man på en gammelgran vars största hål en spillkråka kan tänkas ha hackat ur. En portfölj på högkant skulle utan svårighet kunna ställas in. Stigen bär uppåt, genom blandskog med inslag av hassel och planterade lövträd som parkolvon, bok och den i länet ovanliga Douglasgranen. Den är ursprungligen från Nordamerika, där den näst efter redwood anses vara det träd som kan bli högst i världen.

Att göra:
  • Area main naturalvalue@2x Naturvärde