Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Place main entrance@2x Entré, Näset

Här finns det parkering, grillplats, handikappanpassad toalett och rastplatser. Parkera här för att lätt ta dig ut till de vackra strandängarna på Näsets södra spets och även ansluta till Sörmlandsleden.

Tillgänglighet:
  • Place main near parking@2x Nära parkering
  • Place main near toilet@2x Nära toalett
Faciliteter:
  • Place main entrance@2x Entré
  • Place main firesite@2x Grillplats
  • Place main info@2x Information
  • Place main parking@2x Parkeringsplats
  • Place main resting@2x Rastplats
  • Place main toilet@2x Toalett