Place main birds@2x Fågeltorn vid Trosa våtmark

Idag finns det mycket färre våtmarker i landskapet än för 100 år sedan. Små varierade våtmarker är en viktig livsmiljö för många fåglar. De behöver våtmarkerna både för att hitta föda och skydd. Därför är varje ny våtmark välkommen för fåglarna. Kommunen skapade Trosa våtmark år 2003 för att ta emot och ytterligare rena vattnet från Trosa reningsverk. På köpet fick man ett rikt fågelliv.

I Trosa våtmark finns flera olika slags miljöer som gynnar olika slags fåglar. Det finns strand-ängar som är viktiga för både simänder och vadare. Här bor rödbenor och tofsvipor, och man kan även se snatterand, kricka och skedand som letar efter föda. Strandängarna slås regelbundet med slåtterbalk för att de ska hållas öppna.

De täta ruggarna av kaveldun är en annan viktig miljö i våtmarken. De är bra gömställen och boplatser åt många olika fåglar. Här gömmer sig bland annat den skygga vattenrallen och rör-hönan. På försommaren hörs sävsångarens sång från ruggarna. I våtmarken finns även öppna vattenytor, där fåglar som sångsvan, knipa och svarthakedopping trivs.

Att göra:
  • Place main birds@2x Fågelskådning
Tillgänglighet:
  • Place main wheelchair accessible@2x Rullstolsvänligt
  • Place main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt