Furholmen

Området är kuperat och bergigt med utsikt ner mot Mörköfjärden. Mest framträdande är Jättarsberget som höjer sig med nästan helt lodräta sidor mer än 35 meter över vattnet. I skogarna finns ovanliga växter och ett rikt djurliv med många spännande arter att upptäcka. Berggrunden består till stora delar av lättvittrad urkalksten, vilket ger området en flora som delvis är unik i länet.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Från E4/Vagnhärad sväng vänster vid Åda och sedan vänster igen vid skylt mot Furholmen.