Lacka naturreservat

Reservatet ligger i den sörmländska ytterskärgården och består framför allt av kobbar, skär och vattenområden. På huvudön Lacka finns ett skärgårdshemman med betande djur som håller landskapet öppet. Närheten till det öppna havet ger fina möjligheter att studera sjöfågel.

Att göra:
  • Naturreservat