Lånestaheden

Mitt i Vagnhärad ligger Lånestaheden. Naturen påminner bitvis om det Öländska alvaret och berggrunden av urkalksten gör att flera sällsynta växter trivs här. Lånestaheden är också ett av de rikaste fornlämningsområdena i Sörmland och ett viktigt närströvområde. Områdets naturvärden består bland annat i ovanligt fina kalkmarkshällar med rik och skyddsvärd flora. Delar av naturreservatet betas av får för att bevara de fina ängsmarkerna. För att skydda natur- och kulturvärden samt för uppmärksamma denna attraktion i hjärtat av Vagnhärad inrättade Trosa kommun år 2015 ett naturreservat för Lånestaheden. Delar av Lånestaheden är också Natura 2000-område.
Naturreservatet sträcker sig från Lånesta industriområde i öster ner mot Skolvägen i väst.

Att göra:
  • Friluftsområde
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering