Lotsängsbacken

Lotsängsbacken består av en markant bergsrygg med lågväxt tall på krönet och ett lundområde i sluttningen nedanför med flera ovanliga lundväxter som trolldruva och ramslök. Flera av träden är gamla och knotiga med hål i där bland annat kattuggla trivs. Naturvärdena är stora och naturreservatet utökades 2012 med ytterligare ca 7 ha omgivande skogsmark och vatten. Lotsängsbacken ingår i det ekologiska nätverket Natura 2000.

Att göra:
  • Naturreservat