Area main nature reserve@2x Nynäs

Nynäs naturreservat ligger inom både Trosa och Nyköpings kommun och utgörs av ett omväxlande kulturlandskap med ädellövskogar, hassellundar, hagmarker, strandängar och andra värdefulla vegetationstyper. Området har frånsett naturvärdena även stor betydelse för friluftslivet. Här finns väl utbyggda vandringsleder och stigar. Nynäs ingår i det ekologiska nätverket Natura 2000.

Nynäs naturreservat, inklusive den del som består av hav, är till ytan tio gånger större än tätorten Trosa. Området omfattar en rad olika naturtyper, kulturhistoriskt intressanta platser, fornlämningar och gamla gårdar och stora möjligheter till friluftsliv, med bad, båtliv, fiske, vandring och cykling. För att få en första känsla för området föreslår vi en runda med start vid slottet, vidare vägen längs sydkusten över Brevik och Sandvik, därefter norrut till Långmaren nordöst om Rundbosjön och till slut Karlfors kvarn. Då har man sett en hel del, och väldigt varierande miljöer - ändå bara en bråkdel av vad området rymmer.

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat
 • Area main nature@2x Friluftsområde
Tillgänglighet:
 • Area main near parking@2x Nära parkering
Vill dit
 • 20190902155140 69620639 415078479134064 1829163873433812992 n
Var där
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
Kommentera
 • Default avatar

  MP

  bra lättprommenerade leder okej café och ett fint orangeri

  mer än ett år