Södra Lämund

Karaktäristiskt för Södra Lämund är alla gamla träd, både de som sträcker sig vädjande mot himlen och alla de som har suckat ihop på marken och sviktar under mossan, ett eldorado för insekter av olika slag. Flera av träden är mer än 200 år gamla. Området är inte särskilt lättgånget, men spännande, särskilt för den som gillar att krypa med lupp bland mossor och småkryp och den som är säker på kartläsning. Stigarna har djuren trampat upp och inte alltid leder de tillbaka till bilen eller cykeln. Området är kuperat och man får kliva upp och ner på visserligen mjukt sluttande, men ändå klipphällar och mossklädda kullar, och vika undan för yviga kjolgranar och fjällbarkiga gammelgranar. Mer höglänt trivs tallarna och i sänkorna lövträd, fulla med hackhål från fåglar. Hackspettarna hörs i alla väderstreck, här trivs både spillkråka, större hackspett och gröngöling. Natura 2000-område.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Väg 767 söderut mot Örbyholm. Ta till vänster mot Kalkholmen och efter ett par kilometer vid Grönsö vänster igen mot N Lemund och Eriksdal.