Place main culture@2x Alby friluftsgård

Alby gård fungerade som prästbostad i nästan 300 år. År 1635 upplät godsherren på Tyresö, Gabriel Oxenstierna, Alby till prästgård i den nybildade socknen. Jorden som tillhörde var en löneförmån, men prästen sågs sällan på åkern utan höll sig med pigor och drängar som skötte jordbruket och djuren. Om huvudbyggnadens utseende på 1600-talet finns inget skrivet. Den nuvarande huvudbyggnaden är från 1807, med en rumsindelning som härstammar från 1700-talet. Det fanns tydliga regler för vilka rum och övriga hus prästen hade rätt till och sockenmännen var tvungna att bygga. Från sekelskiftet 1900 var jordbruket utarrenderat. Den siste arrendatorn flyttade 1967. Alla byggnader som finns kvar idag har hört till gården: stall, lada, brygghus, spannmålsbodar och arrendatorsbostad.

Att göra:
 • Place main culture@2x Kulturmiljö
Tillgänglighet:
 • Place main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt
 • Place main near parking@2x Nära parkering
 • Place main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
 • Place main near toilet@2x Nära toalett
Faciliteter:
 • Place main bus stop@2x Kollektivtrafik
 • Place main cafe@2x Cafe/Restaurang
 • Place main resting@2x Rastplats
 • Place main firesite@2x Grillplats
 • Place main info@2x Information
 • Place main entrance@2x Entré
 • Place main toilet@2x Toalett
 • Place main parking@2x Parkeringsplats
 • Place main resting cabin@2x Raststuga
Hitta hit:

Med bil: från Nynäsvägen (väg 73), ta väg 229 mot Tyresö. Vid motorvägens slut, ta av mot Tyresö C. Där tar du vänster på Myggdalsvägen, därefter vänster på Alby skogsväg som leder till en stor parkering. Med buss: buss 873 från Gullmarsplan mot Nyfors. Vid ändhållplatsen skyltat mot Alby.

Kontakta oss

Tyr01 1rad rgb

Susanne Svidén