Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Area main nature reserve@2x Alby naturreservat

Syftet med reservatet är att bevara en vacker och värdefull naturmiljö samt tillvarata de möjligheter området medger för friluftsliv, rekreation och utbildning, i enlighet med reservatets beslutade syfte. Reservatet består av skogs- och jordbruksmarker, de senare till största delen ängs- och hagmarker. Fnyskbäcken rinner meandrande söderut genom ett skogsparti, ut i de öppna markerna ner mot gårdarna Uddby och Alby. Här är också landskapet mycket vackert, format av hur människor levt här under åtminstone 1000 år. Sörmlandsleden löper från norr genom reservatet ned mot Nyfors.

Naturreservatet bildat år: 1975, utvidgades 2001 Areal: 287 ha Reservatsförvaltare: Tyresö kommun Markägare: Tyresö kommun och en mindre del Tyresö Strands markägareförening.

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat
 • Area main nature@2x Friluftsområde
Tillgänglighet:
 • Area main near parking@2x Nära parkering
 • Area main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
 • Area main near toilet@2x Nära toalett

Kontakta oss

Tyr01 1rad rgb

Christine Salomonsson

Tyresö support

 • Myllrande mångfald i Alby naturreservat – NYHET

  Tyresö kommun 31 mar 10:15

  Guidningen ingår i Earth Hour-firandet som i år har temat Biologisk mångfald. I Alby naturreservat finns en mångfald av olika naturmiljöer. Vi vandrar genom mossklädda granskogar, lavklädda hällmarker och öppna kohagar, längs frodiga våtmarker och den slingrande Fnyskbäcken. Här finns grovstammiga ekar och aspar som är hem till närmare tusen olika slags mossor, lavar, svampar och insekter. Kattugglan häckar i en ihålig asp och i de nyanlagda groddammarna pågår grodornas v...

 • Kolardammarna – vårblommor och vattenrening (lättvandrad guidning anpassad för rullstolar och barnvagnar)

  Tyresö kommun 24 apr 11:00

  Kolardammarna ligger i Alby naturreservat och utgör ett vackert inslag i landskapet. Längs strandkanten möts du av grovstammiga aspar, tallbackar, små berghällar och öppna gräsmarker. Här blommar vitsippor, blåsippor, vårfryle, nagelört och andra vårblommor. I dammarna myllrar det av små och stora vattendjur och på en ö i centrala dammen har bävern byggt en hydda. I dammarna renas också dagvattnet från Bollmora, Fårdala och Öringe på sin väg till Albysjön. Cirka 2,5 timma...