Area main nature reserve@2x Dyviks lövängars naturreservat

Första gången som Dyvik omnämns är år 1409, då under namnet ”Thyufwawijk”. I äldre tid fick gården den huvudsakliga utkomsten från boskapsskötsel och fiske. Djuren gick ute på skogen under sommaren och stod i stall under vintern. De traditionellt hävdade ängarna omfattar allt från torra och steniga backar till blöta strandängar på gungfly – en mycket ovanlig kombination.

Naturreservatet bildat år: 2011, invigt 2012 Areal: 19 ha Reservatsförvaltare: Tyresö kommun, lövängsområdena sköts av Arbetsgruppen Dyvik Markägare: Tyresö kommun

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
  • Area main nature@2x Friluftsområde

Kontakta oss

Tyr01 1rad rgb

Susanne Svidén