Area main nature reserve@2x Dyviks lövängars naturreservat

Första gången som Dyvik omnämns är år 1409, då under namnet ”Thyufwawijk”. I äldre tid fick gården den huvudsakliga utkomsten från boskapsskötsel och fiske. Djuren gick ute på skogen under sommaren och stod i stall under vintern. De traditionellt hävdade ängarna omfattar allt från torra och steniga backar till blöta strandängar på gungfly – en mycket ovanlig kombination.

Naturreservatet bildat år: 2011, invigt 2012 Areal: 19 ha Reservatsförvaltare: Tyresö kommun, lövängsområdena sköts av Arbetsgruppen Dyvik Markägare: Tyresö kommun

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
  • Area main nature@2x Friluftsområde

Kontakta oss

Tyr01 1rad rgb

Christine Salomonsson

Tyresö support

  • Ällmora och Dyviks lövängar – blomsterprakt vid havet

    Tyresö kommun 15 jun 10:30

    Den lilla sjön Ällmora träsk är trolskt omgiven av branta berg. Från sjön går vi genom skogen till Dyviks lövängar som hålls öppna med traditionell lieslåtter. Slåttern ger ängarna en rik flora med en mångfald av olika ängsblommor. Här finns också hassellundar, grovstammiga ekar, strandängar och en vacker innerskärgårdsnatur. Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 6 km. Samling: Busshållplats Solstigen kl. 10.30 (buss 819, buss 873 från Gullmarsplan, byte i Tyresö ce...