Dyviks naturreservat

Dyviks naturreservat består av en bergsrygg och skogsmark samt till en mindre del av vatten tillhörande Ällmorafjärden.

Totalt omfattar reservatet cirka 5 hektar och har en privat ägare, Thuréus stiftelse. Reservatet instiftades 1962 och länsstyrelsen har tillsynen över området.

Att göra:
  • Friluftsområde
  • Naturreservat

Kontakta oss

Tyr01 1rad rgb

Susanne Svidén