Hammarbergets naturreservat

Hammarberget instiftades som naturreservat 1993 och har en enskild markägare men är till största delen tillgänglig för allmänheten. Hammarberget är starkt kuperat, mycket omväxlande och naturskönt. Det finns ädellövskogsklädda branter som avskärmar själva berget från den omgivande åkermarken vid Stormyra. Uppe på berget så breder sig Hammarängen ut sig mot norr och väster. De centrala delarna består av blandskog med mycket ek och hassel. Den norra delen består av tät asp och björkskog med inslag av ek.

Naturreservatet bildat år: 1993 Areal: 58 ha totalt, varav 38 ha land Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen i Stockholms län Markägare: Enskild

Att göra:
  • Friluftsområde
  • Naturreservat

Kontakta oss

Tyr01 1rad rgb

Susanne Svidén