Kumla herrgård

Under järnåldern fanns i detta område åtminstone två gårdar, Kumla och Näsby. I 1500-talets jordeböcker hittar vi två självägande bönder i "Kumbla". De betalade skatt till kronan i form av korn, mjöl, fläsk, hö och smör, höns, ägg, ved stockar, bräder och lingarn. Dessutom skulle de göra dagsverken. Från och med 1600-talet kom Kumla att ingå i det stora tyresögodset, men marken köptes 1680 av stockholmsköpmannen Olof Törne och omfattade då hela västra delen av Tyresö. Under 1800-och 1900-talen hittar vi flera olika ägare till Kumla och vid 1900-talets början börjar godset att styckas. Tyresö kommun köpte herrgården 1969 och efter en tids förfall rustades den upp. De små herrgårdssalongerna hyser sedan många år restaurang med en liten trädgård mot Drevviken.

Att göra:
  • Kulturmiljö
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Faciliteter:
  • Cafe/Restaurang
  • Parkeringsplats

Kontakta oss

Tyr01 1rad rgb

Susanne Svidén