Nyfors

Vid Wättingeströmmen, som forsen hette först, anlades redan på 1500-talet en hammarsmedja. Under tidens lopp följde en såg, krutkvarn, kopparhammare, pappersbruk, väveri, valsverk och kvarn. Namnet Nyfors fick forsen på 1850-talet då pappersbruket med samma namn anlades. I dag kan vi se endast vissa grunder till verksamheterna och området är kulturhistoriskt minnesmärke. Den gamla disponentvillan från pappersbrukstiden finns kvar, nu privatägd.

Forssträckorna hyser den ovanliga strömstaren som vissa år lyckas med sina häckningar vid ån. Arten lever av de bottenlevande insekter, främst nattsländan Hydropsyche siltalaim, dagsländan Baetis rhodani samt olika arter av virvelmaskar.

Att göra:
  • Kulturmiljö
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Faciliteter:
  • Parkeringsplats

Kontakta oss

Susanne Svidén