Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Place main culture@2x Nyfors

Vid Wättingeströmmen, som forsen hette först, anlades redan på 1500-talet en hammarsmedja. Under tidens lopp följde en såg, krutkvarn, kopparhammare, pappersbruk, väveri, valsverk och kvarn. Namnet Nyfors fick forsen på 1850-talet då pappersbruket med samma namn anlades. I dag kan vi se endast vissa grunder till verksamheterna och området är kulturhistoriskt minnesmärke. Den gamla disponentvillan från pappersbrukstiden finns kvar, nu privatägd.

Forssträckorna hyser den ovanliga strömstaren som vissa år lyckas med sina häckningar vid ån. Arten lever av de bottenlevande insekter, främst nattsländan Hydropsyche siltalaim, dagsländan Baetis rhodani samt olika arter av virvelmaskar.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kultur
Tillgänglighet:
  • Place main near parking@2x Nära parkering
Faciliteter:
  • Place main parking@2x Parkeringsplats

Kontakta oss

Tyr01 1rad rgb

Christine Salomonsson

Tyresö support

  • Di6j0p5yofirpdxzpm6w

    Tre strömmar – Nyfors, Uddby och Follbrinksströmmen - Medelsvår till svår guidning

    Tyresö kommun 28 apr 10:00

    Medelsvår till svår guidning med ett par partier som är lite mer krävande. Tyresö är med sina tre strömmande vattenfall unikt i Stockholmstrakten och var därför ett av regionens viktigaste industrisamhällen under 1500- och 1600-talen. Det flödande vattnet fortsätter att locka både människor och djur. Vi vandrar mellan de brusande vattenfallen längs södra Albysjön. Bland jätteekarna och hassellundarna spirar vårfloran och på de magra hällarna växer knotiga grovstammiga tall...