Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Place main culture@2x Oppsätra

Omkring år 1647 fick den gamle krutdrängen Ingewald Jonssonfrån det nedlagda krutbruket Vättinge tillstånd att bygga ett torp. Byggnaden blev sannolikt en så kallad sidokammarstuga med kök och en liten kammare. Åren 1698-1746 innehades torpet av smeden Jöns Larsson. På en liten bergknalle i området kan man skönja resterna efter hans smedja. Torpet övertogs av Anders Eriksson, kolare vid Vättinge kopparhammare. I början av 1900-talet byggde man på manbyggnaden med en våning. Intill fanns ladugård som inrymde loge och hönshus samt en matkällare. Byggnaderna brann ned på 1950-talet.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kultur

Kontakta oss

Tyr01 1rad rgb

Christine Salomonsson

Tyresö support

  • Czlvenxxihwamnowzeqa

    Gammelström och Tyresö Flaten – Stockholms vackraste insjö

    Tyresö kommun 5 jun 10:00

    Lättvandrad guidning Tyresö-Flaten har beskrivits som en av Stockholmstraktens vackraste insjöar. Vi vandrar längs norra stranden till Gammelströms porlande vatten. Härifrån fortsätter vi genom Tyrestas mossrika granskog till kulturmarkerna vid Oppsätra och tallhällarna vid Lillsjön. Försommarfloran spirar och med lite tur kan vi få se rariteter som sårläka och kattfot. Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Drygt 3 km. Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873). Av...