Place main culture@2x Oppsätra

Omkring år 1647 fick den gamle krutdrängen Ingewald Jonssonfrån det nedlagda krutbruket Vättinge tillstånd att bygga ett torp. Byggnaden blev sannolikt en så kallad sidokammarstuga med kök och en liten kammare. Åren 1698-1746 innehades torpet av smeden Jöns Larsson. På en liten bergknalle i området kan man skönja resterna efter hans smedja. Torpet övertogs av Anders Eriksson, kolare vid Vättinge kopparhammare. I början av 1900-talet byggde man på manbyggnaden med en våning. Intill fanns ladugård som inrymde loge och hönshus samt en matkällare. Byggnaderna brann ned på 1950-talet.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö

Kontakta oss

Tyr01 1rad rgb

Susanne Svidén

Tyresö support