Skälsätra

Skälsätra är ett av Stockholmstraktens bäst bevarade sportstugeområden från perioden 1920-50. Skälsätra är en spännande kulturhistorisk miljö som präglats starkt av föreningen Kulturella folkdansgillet. Medlemmarna byggde upp ett sportstugeområde under tidigt 1900-tal och som kronan på verket uppförde man en samlingslokal i nationalromantisk stil - gillestugan Solsäter som länsstyrelsen lät kulturminnesförklara våren 2012. Varje midsommar arrangerar man firande med dans både runt midsommarstången och på dansbaneanläggningen.

Att göra:
  • Kulturmiljö

Kontakta oss

Tyr01 1rad rgb

Susanne Svidén