Area main national park@2x Tyresta nationalpark

Tyrestaskogen uppmärksammades första gången 1929, i samband med att den dåvarande ägaren Ivar Kreuger planerade stora avverkningar. Avverkningarna stoppades och 1936 övertalades Stockholms stad att köpa skogen i syfte att bevara den för framtiden. 1948 köptes även den angränsande Åvafastigheten. Under 1970-talet föreslogs att urskogsdelen skulle bli naturreservat. En kraftig opinion mot avverkningar i slutet av 1970-talet växte fram. 1986 avsattes området Tyresta-Åva som naturreservat efter att varit ett interremistiskt reservat i sex år. Den 13 september 1993 invigdes Tyresta nationalpark, som består av urskogsdelen av området plus västra delen av Åvafastigheten.

Nationalparkens yta: 1970 hektar, varav 90 hektar är vattenområden.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
  • Area main national park@2x Nationalpark

Kontakta oss

Tyr01 1rad rgb

Susanne Svidén