Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Area main nature reserve@2x Tyresta naturreservat

Tyrestaskogen uppmärksammades första gången 1929, i samband med att den dåvarande ägaren Ivar Kreuger planerade stora avverkningar. Avverkningarna stoppades och 1936 övertalades Stockholms stad att köpa skogen i syfte att bevara den för framtiden. 1948 köptes även den angränsande Åvafastigheten. Under 1970-talet föreslogs att urskogsdelen skulle bli naturreservat. En kraftig opinion mot avverkningar i slutet av 1970-talet växte fram. 1986 avsattes området Tyresta-Åva som naturreservat efter att varit ett interremistiskt reservat i sex år. Den 13 september 1993 invigdes Tyresta nationalpark, som består av urskogsdelen av området plus västra delen av Åvafastigheten.

Naturreservatets yta: 2730 hektar, varav 330 hektar är vattenområden.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Tyr01 1rad rgb

Christine Salomonsson

Tyresö support

  • Czlvenxxihwamnowzeqa

    Gammelström och Tyresö Flaten – Stockholms vackraste insjö

    Tyresö kommun 5 jun 10:00

    Lättvandrad guidning Tyresö-Flaten har beskrivits som en av Stockholmstraktens vackraste insjöar. Vi vandrar längs norra stranden till Gammelströms porlande vatten. Härifrån fortsätter vi genom Tyrestas mossrika granskog till kulturmarkerna vid Oppsätra och tallhällarna vid Lillsjön. Försommarfloran spirar och med lite tur kan vi få se rariteter som sårläka och kattfot. Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Drygt 3 km. Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873). Av...