Åvaträskslingan, 5 km

Åvaträskslingan går genom ett spännande parti natur, där det 2002 utbröt en skogsbrand efter att blixten slagit ned i en gran och orsakat en pyrande brandhärd. Först två veckor senare bröt den öppna branden ut. Slingan omgärdar denna brand, och erbjuder både hällmarker och sprickdalar.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 4.7 km
Hitta hit:

Utgångspunkt p-plats Fiskfällan. Fiskfällan ligger 11 km in på Åvavägen från Dalarövägen. Följ sedan skyltar mot Åvaträskslingan, förbi Åva camping.

Kontakta oss

Tyresta logo webb w

Jessica Ångström

Tyresta Nationalpark