Trail main hiking@2x Allemansråttans stig, 650 m

Allemansråttans stig handlar om allemansrätten. Stigen börjar och slutar precis bakom naturum Nationalparkernas hus i Tyresta by. Färgmarkeringar på träden leder till fem platser där Allemansråttan ger olika uppdrag och tips på saker att upptäcka.

Stigen lämpar sig för alla barn och deras vuxna – men tyvärr inte för barnvagn.

Allemansråttans stig i Tyresta är framtagen av Tyresta nationalpark och Håll Sverige Rent.

Svårighetsgrad: Grön - enkel
Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Tillgänglighet:
  • Trail main near parking@2x Nära parkering
  • Trail main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
  • Trail main near toilet@2x Nära toalett
Längd: 0.6 km
Hitta hit:

Stigen börjar alldeles norr om naturum Nationalparkernas hus i Tyresta by, och går runt skogen bakom. Avslut söder om naturum.

Kontakta oss

Tyresta logo webb w

Peder Curman

Tyresta Nationalpark