Stensjödals eldplats

Tältning för grupper. I intilliggande Nedre dammen, finns bäver och sångsvan. Grupper som vill tälta i Tyresta hänvisas till denna stora slagna äng. Boka hos förvaltningen (tel. 08-741 08 76). Det blir en bra bas för utflykter till brandfältet eller ut till havet vid Åvaviken. Mjölnarbostaden med 30 bäddar i enkel logi kan bokas hos förvaltningen (se nr. ovan). Lämpligt för skolklasser och större grupper.

Tillgänglighet:
  • Nära toalett
  • Barnvagnstillgängligt
Faciliteter:
  • Eldplats
Hitta hit:

P-plats Stensjödal, längs Åvavägen. Från parkeringen leder spåret uppåt förbi den s k Nedre dammen och fram till huset Stensjödal (Mjölnarbostaden). På motsatt sida över ängen ligger eldplatsen med vedlår.

Kontakta oss

Tyresta logo webb w

Jessica Ångström

Tyresta Nationalpark