Urskogsstigen, 2,5 km

Aktuellt

Många granar har dött efter angrepp av granbarkborre och riskerar nu att falla. Var försiktig och undvik att gå i skogen när det blåser. Gäller hela sträckan.

Urskogsstigen går genom en typisk, orörd och omväxlande Tyrestaskog med flerhundraåriga tallar, högvuxna granar och små myrmarker. Informationstavlor längs vägen berättar om livet i denna skog. Vid några platser kan du ringa upp skogen med hjälp av vår tjänst ”Ring Naturen”.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 2.2 km
Hitta hit:

Leder utgår från utomhusinformationen i Tyresta by. Starten har samma sträckning som Barnvagnsslingan och Bylsjöslingan.

Kontakta oss

Tyresta logo med text webb

Jessica Ångström

Tyresta Nationalpark