Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Area main nature reserve@2x Torsåkers almlund

Almlunden är ett område skyddat inom Natura 2000 och var länets största almlund innan de sista almarna dog på grund av almsjuka. Almarna står fortfarande kvar och bidrar med många värden för insekter och fåglar. Almlunden är egentligen en ädellövlund med både al, ask och hägg utöver almarna. I området trivs olika fågelarter såsom mindre flugsnappare, flodsångare och härmsångare samt den mindre hackspetten. Mer tillfälliga fågelarter är lundsångare och sommargylling. Missa inte den yttersta lilla holmen med utsikt över Fysingen mot Vallstanäs.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
  • Area main nature@2x Friluftsområde
  • Area main naturalvalue@2x Naturvärde
Hitta hit:

Från Upplands Väsby station tar du buss 531 mot Berby och går av vid Torsåker. Härifrån går du cirka 500meter norrut.