Vindskydd vid Brantshammarsjön

Mindre vindskydd med plats för ca fem personer att övernatta, längs Upplandsledens etapp 1:1. Det går inte att tälta intill vindskyddet på grund av stening och lutande terräng.

Tillgänglighet:
  • Nära kollektivtrafik
Faciliteter:
  • Rastplats
  • Vindskydd
Kommunikationer:

Närmaste busshållplats heter Brantshammar och ligger ca 1 km från vindskyddet.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen