Trail main hiking@2x Stig, Kapplasse

Från parkeringen leder en 800 m lång stig, genom skog och därefter över klapperstensfält fram till en utsiktspunkt. Första biten genom skogen är det ganska lättgånget, men över klapperstensfältet blir det knöligare.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 0.8 km
Underlag:

Skogsstig och klappersten.