Trail main hiking@2x Stigar, Billudden

På Billudden finns många stigar. Ut till Billhamn går en tre kilometer lång lättgången grusväg. Längs vägen kan du vika av på Klyxenstigen, en naturstig för barn. Från Billhamn kan du fortsätta på stigar längs uddens klapperstensstränder, dessa stigar är inte lika lättvandrade. I västra delen av området går stigar genom sandig tallskog.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 11.2 km