Trail main hiking@2x Styggkärret, vandringsled till Våtmon och Vallmo källa

Våtmon är en av reservatets glupar. Glupar är våtmarker som ibland är vattenfyllda och ibland är torra och gräsbevuxna. De finns i blockrika marker och har ett underjordiskt utlopp som rinner ut i en källa en bit bort från glupen. I det här fallet rinner vattnet ut i Vallmo källa. Mellan Våtmon och Vallmo källa finns ett område med mycket lövträd. Stigen mot Våtmon och Vallmo källa går först längs skogsbilvägen. Efter ca 1,5 km på skogsbilvägen kommer en skylt som visar in mot Våtmon och Vallmo källa. Denna stig är ca 600 m och är markerad med oranga markeringar. Alldeles innan man når fram till glupen delar sig stigen där en stig går till Våtmon och en stig går till Vallmo källa.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 2.0 km