Area main naturalvalue@2x Smultronställe Tegelsmorasjön

Vid Tegelsmorasjön, eller Kyrksjön som den heter på kartan, finns ett litet utflyktsmål i en hage med utsikt över vattnet. Från parkeringen leder stigen in i hagen till en raststuga och ett fågeltorn. Lite längre söderut finns en blockrik utsiktspunkt.

Tegelsmorasjön är en grund vassjö med ett rikt fågelliv. Kanske ser du en brun kärrhök segla förbi över vassen eller skäggdoppingar och sothöns som simmar i vattnet. Runt fågeltornet har Föreningen Tegelsmorasjön tagit bort vass och öppnat upp för att skapa en bättre miljö för fåglarna. Tänk på att det finns betesdjur i hagen sommartid.

Hela smultronstället ligger i en beteshage och ofta finns här kor. Tegelsmorasjön är ett av Uppsala läns smultronställen i naturen. Ett smultronställe är ett område med höga natur- och friluftsvärden som är tillgängligt för besökare.

Service: Parkering, fågeltorn, informationsskylt, och eldstad vid stugan. Ta med egen ved!

Skötselansvarig: Föreningen Tegelsmorasjön

Att göra:
  • Area main naturalvalue@2x Naturvärde
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
Parkering:

Parkering med informationsskylt finns.

Kommunikationer:

Det finns ingen busshållplats i närheten av Tegelsmorasjön.

Hitta hit:

Fågeltornet ligger vid det som på kartan kallas Kyrksjön, ca 500 m söder om Tegelsmora kyrka.

Med bil: Från väg 292 (ca 2 km öster om avfarten till Örbyhus) sväng mot Skärplinge. Kör knappt 5 km. En liten skylt visar fågeltorn in till vänster. Från andra hållet svänger du höger vid skylten Persbylånga.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen