Trail main hiking@2x Vikingaleden i Uppsala län, 16,9+14 km

Vikingaleden är en del av St Olav Waterway och den första pilgrimsleden i världen som går över vatten. Pilgrimsleden löper genom härlig skärgårdsmiljö från Åbo via Åland till Grisslehamn i Roslagen. Vikingaleden går från Grisslehamn till Gimo längs historiska platser från fornminnestid. Här får du uppleva vild natur, levande landsbygd, kyrkor, bruk och sällsynt flora och fauna.

Här kan du läsa om den del av Vikingaleden som går genom Uppsala län, från Sanda till Harg (16,9 km) och vidare från Harg till Gimo (14 km). Från Sanda går leden genom bebyggelse som varit brukad sedan 1700-talet. Ni vandrar förbi Hargstenen som är en väl bevarad runsten. Byn Braxenbol med sina vackra gamla hus ligger nära Hargshamn. I Hargshamn går Vikingaleden på gator och viker sedan av mot Järnboden som är en vacker byggnad från1700-talet. Hargshamn var tidigare en utskeppningshamn för järn. Än idag sker transporter av gods via järnvägen som slutar i hamnen, men mestadels är det timmer och idag finns det en camping och möjlighet till övernattning.

På Vikingatiden för ca 1000 år sedan, fraktades varor i dessa farvatten även om kustlinjen då låg ca 9 meter högre. Vikingaskeppen seglade in mot Börstilsåsen på vilken Hargs bruk senare byggdes.

Från den vackra medeltidskyrkan i Harg slingrar sig leden fram på små grusvägar genom det vackra odlingslandskapet. I naturen kan man skönja äldre stenhägnader och små åkrar samt lämningar som är från 1700-talet och 1800-talet. Bitvis vandrar du utefter den gamla järnvägen som har transporterat järnmalm till Hargshamn för utskeppning. Även idag transporteras gods till hamnen på järnvägen. Naturen är varierad och utmed sträckan finns det stora möjligheter att stöta på vilda djur och fåglar.

Vid Risinge, strax öster om Gimo går Vikingaleden samman med Upplandsleden. Härifrån följer du Upplandsledens skyltning och vägvisning. Vikingaledens kompletterande färg är roströd och används tillsammans med märket, Olavskorset.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 26.9 km
Kommunikationer:

Vid Sanda finns busshålplats Sanda gård. Vid Hargs kyrka finns också hållplats. Hitta bussnummer och tidtabeller på www.ul.se

Hitta hit:

Både Sanda och Hargs kyrka ligger längs väg 76 söder om Östhammar.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen