Anna Sotkasiira Wik

Ordförande för föreningen HjärtLung Norrköping.