Christer Kollberg

Friluftsmänniska vandrar över 1000 mil per år, sommar som vinter.