Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=120&w=120&mask=ellipse&facepad=3

David

Älskar naturen, men besöker den för lite. Uppväxt i mörka Smålandsskogar, så har en särskild relation till skogen.