Ninne

Nacka-bo sen 1975, först som sommargäst och sen -84 fastboende.

Profilen är privat