20200413120006 4 ynimtz.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=120&w=120&mask=ellipse&facepad=3

Pojlof Sandberg Flygare

Projektledare och elektronik och skrottraktör