Bromseby

Roslagsleden passerar förbi genom de vackra hagmarkerna vid Tärnholm, som ligger alldeles i reservatets utkant. Bromseby är ett relativt opåverkat skogsområde med höglänta häll-marker och en tallmosse. På hällmarkerna växer stora urskogstallar med mycket vackra former. Många tallar är över 300 år gamla. Området kring Tärnan lämpar sig allra bäst för den som vill uppleva naturen på egen hand, som söker avskildhet och vildmarkskänsla. Eftersom antalet vandringsleder och stigar är begränsat, bör den som vill ta sig fram fritt i markerna gärna förbereda sig med hjälpmedel som karta, kompass eller GPS.

Att göra:
 • Naturreservat

Kontakta oss

Vk logo

Vallentuna kommun

Telefon: 08-587 850 00
Besök: Kulturhuset, Allévägen 1, Vallentuna

Vill dit
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200501080745 4 ap3x21
 • 20190818111155 img 24481 1
 • 20180926123144 img 20180728 071335
 • Default avatar
Var där
 • 20200504102727 lena eldgarnso2020
 • 20200416211515 4 16g4pls
 • 20201029151844 myphoto
 • 20200907125426 4 763qdr
 • Default avatar
 • Default avatar
Kommentera
 • 20201029151844 myphoto

  Kristofer Björkman

  En liten pärla. Genuint fin urskog. men lite för litet. Utanför reservatet kommer man in i skogsbruk igen.

  ungefär ett år