Trail main hiking@2x Livstens-leden, Vallentuna pilgrimsleder

I socknarna Markim, Orkesta och Frösunda finns spår av människors liv, arbete och tro under tusen år och mer. Runstenar, gamla husgrunder och gravhögar berättar om dramatik och vardagshändelser för länge sedan. De medeltida kyrkorna längs vägen erbjuder stilla rum av tidlöshet och ro.

Att vandra som pilgrim är att vandra med alla sinnen öppna. Inga i Snåttsta, Ulf i Borresta och Livsten från Torsholma är några av de människor från 1000-talet som gått här före oss. De har fått ge namn åt lederna.

Den kortaste leden Livstens-leden som både börjar och slutar i Frösundagården består av mer svårforcerad terräng på slingriga stigar och traktorvägar, naturen är rik och omväxlande. Livstens ristning är upptäckt så sent som 1928. Klashagen har en underbar utsikt och bjuder på rik natur alltifrån backsippor om våren till sensommarblomster långt in på hösten.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 5.9 km

Kontakta oss

Vk logo

Vallentuna kommun

Telefon: 08-587 850 00
Besök: Kulturhuset, Allévägen 1, Vallentuna