Trail main hiking@2x Ubbysjön runt

Ubbysjön mellan Ormsta och Lindholmen är en av Vallentunas mycket fågelrika sjöar. Det är en så kallad igenväxningssjö med vass, buskar och öppna vattenytor i en rik mosaik som gynnar fågellivet. Här kan du bland annat se trana, fiskgjuse, svarthakedopping eller brun kärrhök.

För att förbättra tillgängligheten till Ubbysjön har det byggts en ny vandringsled som heter Ubbysjön Runt. Den blåmärkta leden är 2 kilometer och går runt sjön samt två brygggångar över den norra och södra delen av sjön. I anslutning till sjön finns en nyanlagd P-plats vid Lindholmsvägen med en anslutande stig ned till leden.

Våren 2019 invigdes den första etappen av Ubbysjön Runt.

År 2020 kommer vindskydd och grillplatser att sättas upp på två ställen längs leden. Även anpassning för besökare med funktionsnedsättning och informationstavlor om natur och fågelliv kommer att färdigställas.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Tillgänglighet:
  • Trail main near parking@2x Nära parkering
Längd: 2.4 km

Kontakta oss

Vk logo

Vallentuna kommun

Telefon: 08-587 850 00
Besök: Kulturhuset, Allévägen 1, Vallentuna