Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Area main generic@2x Vadadalen

Genom Vadadalen rinner Gelgöån som är en del av Långhundraleden – de sista resterna av det som på vikingatiden var en farled. Med kanot kommer du nära naturen och allt fler upptäcker tjusningen med att paddla. Delar av Långhundraleden är ett av Upplands finaste kanotvatten, kantad med vikingagravar. Längs med leden har några rast- och lägerplatser ställts i ordning. Långhundraleden är särskilt lämplig för ungdomsgrupper då den är lätt att paddla och har fina badmöjligheter. Här finns en fantastisk blomsterprakt med mängder av blommande backsippor i måndasskiftet april-maj.

Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
Hitta hit:

Två kilometer norr om Karby-Brottby.