Hamnskogen Eriksbergs Naturreservat

Områdets variation med tät och öppnare skog och vida utblickar över fjärdar ger stora upplevelsevärden. Inom området finns flera kulturhistoriska lämningar, fornlämningar och landskapselement som knyter an till en mycket intressant del av såväl Djurös som Sveriges historia.

Områdets kuperade terräng ger ett varierat skogslandskap med många små olika skogsbiotoper och områdets övergripande karaktär är naturskogar och skärgårdsnaturskog.

Sedan 2013 finns en markerad led i området som är cirka en kilometer lång och är en av tre natur- och kulturhistoriska leder som finns på Djurö. Samlingsnamnet för lederna är Sjöhistoriska stigen och samtliga leder har skyltar som illustrerar sevärdheter och särskilda historiska händelser.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Hitta hit:

Åk väg 222 mot Sollenkroka. Sväng in till höger på Sörbyvägen strax efter Björkås centrum. Parkering finns i anslutning till reservatet.