Hemmesta Sjöäng

Hemmesta sjöäng är en våtmark och rekreationsområde för fågel, fisk och människor som restaurerades 2011-2014. Sjöängen är bland annat lekplats för olika fiskarter, mer än 500 gäddor leker här i april och varje år observeras mer än 130 fågelarter. Karaktärsarter är havsörn, fiskgjuse, sävsparv, tofsvipa, grågås, snatterand och rörhöna. Sjöängen kan indelas i en öppen vattenyta och en sumpskog med ett mindre vassområde som skiljer dem åt. Sumpskogen är väl värd ett besök för att lyssna till olika sångare, speciellt gärdsmygen är vanlig. Vattenrall och kärrsångare hörs ofta under sena kvällar från senare delen av maj och en månad framåt.

Från fågeltornet har du en härlig utsikt över både gäddor och fågel. Sjöängsrundan är en cirka 3 kilometer lång gångväg runt våtmarken där man kan gå torrskodd och få en total överblick av området. Under en vårdag kan mer än 60 fågelarter ses. På hösten passerar många rovfåglar och blåhaken dyker upp i början av september.

Att göra:
  • Naturvärde
  • Friluftsområde
Hitta hit:

Närmsta busshållplats är "Hemmesta vägskäl". Parkering finns vid Hemmesta vägskäl, bredvid Återvinningscentralen.