Malmaön vandringsled

Ca 2 km stig som leder fram till naturreservatet med jättegrytor. Malmaön blev militärt område 1916, medan hus och fritidsområden växter fram på Fågelbrolandet förblev Malmaön obebyggd. Det gör att besökarna fått tillgång till ett stort, orört naturområde. Förutom jättegrytorna finns det även en utsiktsplats som är väl värd ett besök.

Parkera innan bommen och gå sista sträckan. Ca hundra meter in finns sen en skylt som säger "Naturreservat 1 km", Följ de röda prickarna på träden.

Skogen är gallrad under 2019 i samarbete med Länsstyrelsen för att återställa det ursprungliga kulturlandskapet med betande kor. Grenar har lämnats på marken för att skapa död ved åt faunan vilket kan ge ett skräpigt intryck, men det är en del av att förbättra den biologiska mångfalden i naturreservatet.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 1.7 km
Hitta hit:

Naturreservatet ligger ca 7 km in på Malmavägen, ta höger vid stenen märkt Korshamnstorpet och fortsätt rakt fram till skylt Naturreservat.