Skeviks grotta

Vid Skeviks grotta omsluter bergsbranten och klippblocken en öppen plats med ett tak av grönskande trädkronor och bildar därigenom en skuggig fuktig naturlig sal, även om det inte finns någon grotta i geologisk mening. Bergväggen som sträcker sig från Skeviks grotta lodrätt upp mot kosterberget är 30 meter hög, en populär utmaning för klättrare.

Att göra:
  • Klättring
  • Naturvärde