Stavsnäs natur och kulturspår

Stavsnäs by omnämns första gången i skriftliga källor 1410. Bynamnet syftar sannolikt på sjömärken, stavar, som bör ha funnits på något av de näs som finns inom området. Under medeltiden passerade nämligen den stora Stockholmsfarleden Stavsnäs, för att fortsätta norrut mellan Värmdölandet och Djurö-Vindö. Det ca 5,6 km långa spåret passerar såväl kulturhistoriskt intressanta byggnader som stränder utmed både skyddade vikar och öppna fjärdar.

Spåret följer gator och större stigar. Spåret är omarkerat förutom vid korsningar och delvis i terrängen där det finns gula markeringar. Lämplig plats att rasta på är Östersjövikens badplats. Du kan också ta en fika på bageriet. Karta finns uppsatt vid Skärgårdsmuseets parkering.

Spåret är barnvagnsvänligt, ett kortare skogsparti vid Höl kan enkelt undvikas genom att gå Ejderns väg istället för Höl byväg.

Att göra:
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
  • Barnvagnstillgängligt
Längd: 5.8 km
Hitta hit:

Närmsta busshållplats är "Stavsnäs by". Parkeringsplats finns vid ICA-butiken i Stavsnäs.